Zoznam autorov


Pascual Chávez V.

ACG 405 - “Nástupca dona Bosca: syn, učeník, apoštol.” ĽUDSKÝ A DUCHOVNÝ PROFIL BLAHOSLAVENÉHO MICHALA RUU , ACG 404 - POVOLAL K SEBE TÝCH, KTORÝCH SÁM CHCEL, A ONI PRIŠLI K NEMU , ACG 407 Saleziánska pastorácia mládeže , Heslo na rok 2011: Poďte a uvidíte. , ACG 408 Sme povolaní byť navždy zjednotení s Ježišom, aby sme mali život , ACG 379 DRAHÍ SALEZIÁNI, BUĎTE SVÄTÍ! , ACG 382 TY SI MÔJ PÁN. PRE MŇA NIET ŠŤASTIA BEZ TEBA. , ACG 384 A za koho ma pokladáte vy?“ (Mk 8, 28) Kontemplovať Krista očami dona Bosca , ACG 391 Choďte a hlásajte: Priblížilo sa nebeské kráľovstvo.“ , ACG 393 Vy, čo hľadáte Pána: pozrite na skalu, z ktorej ste vytesaní. , ACG 394 DA MIHI ANIMAS, COETERA TOLLE, Identita charizmy a apoštolské nadšenie , ACG 395 Očakávali sme ťa, toľko sme ťa očakávali, a konečne si tu, si medzi nami a už nám neujdeš (MB XVIII,72) , S donom Boscom a s mladými , ACG 366 Láska bez hraníc k Bohu a k mladým (1) , ACG 390 S odvahou dona Bosca k novým obzorom spoločenskej komunikácie , ACG 398 Sláviť Eucharistiu a stávať sa Eucharistiou , Omladiť tvár Cirkvi, ktorá je Matkou našej viery , Seminár Európa – misijné územie , Projekt Európa , ACG 397 „VY JSTE SŮL ZEMĚ … VY JSTE SVĚTLO SVĚTA…“ , ACG 402 Projekt animácie a riadenia hlavného predstaveného a jeho rady na šesťročie 2008 – 2014 , ACG 410 SPIRITUALITA A POSLANIE - Učeníci a apoštoli Zmŕtvychvstalého , ACG 411 Inkulturácia saleziánskej charizmy , CHARTA CHARIZMATICKEJ IDENTITY saleziánskej rodiny dona Bosca , Heslo na rok 2013: Prostredníctvom pedagogiky dobroty ponúkame mladým – ako don Bosco vychovávateľ – , ACG 414 MÁRIA, NEPOŠKVRNENÁ POMOCNICA, Matka a Učiteľka dona Bosca

« 1 2