Mária Dominika Mazzarellová a jej miesta

Prezentácia s fotkami miest a niektorých myšlienok Márie Dominiky Mazzerellovej, spoluzakladateľky Inštitútu dcér Márie Pomocnice.


comments powered by Disqus