ACG 395 Očakávali sme ťa, toľko sme ťa očakávali, a konečne si tu, si medzi nami a už nám neujdeš (MB XVIII,72)

List hlavného predstaveného zo septembra 2006 má túto štruktúru: Prezentácia regiónu južná Ázia 1. Splnenie veľkého sna 2. Región Južná Ázia. Politická, sociálna a náboženská situácia 3. Dejiny saleziánskej prítomnosti v regióne 4. Súčasná saleziánska prítomnosť 5. Svätosť prvých misionárov. Arcibiskup Stefan


comments powered by Disqus