ACG 405 - “Nástupca dona Bosca: syn, učeník, apoštol.” ĽUDSKÝ A DUCHOVNÝ PROFIL BLAHOSLAVENÉHO MICHALA RUU

Pri príležitosti stého výročia jeho smrti. Don Rua “don Boscov najvernejší, Don Rua “živá regula”, Rua: Don vernosť zasvätenému životu “na celý život”, Don Rua: “evanjelizátor mladých”


comments powered by Disqus