On a my

Úvaha Andreja Dermeka k strene z roku 1979 - o láskavosti (alebo dobrote)


comments powered by Disqus