CHARTA CHARIZMATICKEJ IDENTITY saleziánskej rodiny dona Bosca

V tejto tretej Charte, ktorá zahŕňa a dopĺňa dve predchádzajúce Charty, sa opisuje charizmatická identita saleziánskej rodiny, čiže všetko to, čo sa vzťahuje na poslanie, na ducha, na vzťahy, na formáciu, na metódy výchovy a evanjelizácie. Obsah: 1. Saleziánska rodina v Cirkvi; 2. Poslanie saleziánskej rodiny; 3. saleziánskej rodiny; 4. k spoločenstvu a poslaniu v saleziánskej rodine; 5. Zloženie a animácia saleziánskej rodiny


comments powered by Disqus