Úvod do Plánu pravidiel mužského Oratória sv. Františka Saleského v mestskej štvrti Valdocco

Tento rukopis nekompletne publikoval don Lemoyne v Životopisných pamätiach. Okrem tejto čiastkovej publikácie nikdy nebol zverejnený i keď jeho časti a slúžili ako podklad pre „Pamäti oratória“ Odborníci na štúdium dona Bosca a preventívneho systému ho však stále považovali za jeden z najlepších svedectiev o vzniku a rozvoji diela dona Bosca. „Pre stručnosť a jednoduchosť rozprávania sa zdá byť jednoduchým informačným opisom reálnych udalostí v oratóriu, bez dodatkových interpretácií či komentárov.“


comments powered by Disqus