Zoznam kníh


ACG 361 „Pre vás študujem…” (S 14)

Juan Vecchi 08.06.2011 komentáre

Primeraná príprava spolubratov a kvalita našej výchovnej práce Téma, ktorá sa vracia, Pre vás študujem” - nevyhnutný prvok mládežníckeho poslania, Príčiny dnešnej novej naliehavosti, Prednosť kvalifikácii spolubratov, Hlavná investícia dnes,…

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

ACG 362 „Zdvihnite oči a pozrite sa na polia, že sú už biele na žatvu.“

Juan Vecchi 08.06.2011 komentáre

Naše misionárske úsilie s výhľadom na rok 2000 1. S POHĽADOM JEŽIŠA KRISTA, MISIONÁRSKA RODINA, NOVÁ FÁZA V NAŠEJ MISIONÁRSKEJ PRAXI,PRVORADOSŤ EVANJELIZÁCIE, POTREBNÁ A CITLIVÁ ÚLOHA: INKULTURÁCIA, MEDZINÁBOŽENSKÝ A EKUMENICKÝ DIALÓG, HESLO:…

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

ACG 363 Saleziánska komunita - oživujúce jadro

Juan Vecchi 08.06.2011 komentáre

ODBORNÍCI, SVEDKOVIA A TVORCOVIA SPOLOČENSTVA NOVÁ FÁZA NÁŠHO KOMUNITNÉHO ŽIVOTA, KOMUNITNÝ PLÁN POSTUPU AKO SA STAŤ ANIMAČNÝM JADROM, ZÁVER

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

ACG 366 Láska bez hraníc k Bohu a k mladým (1)

List hlavného predstaveného z januára 1999 má túto štruktúru: 1. Čistota pre Kráľovstvo. (To, čo sme sľúbili; Kultúrne ovzdušie; Inšpirujúca istota: láska, ktorá ohlasuje Vzkrieseného a očakáva ho.) 2. Čistota a saleziánska charizma. (V brázde…

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

ACG 367 Poslaní ohlasovať chudobným radostné posolstvo

Juan Vecchi 08.06.2011 komentáre

Naša chudoba, Dnešné výzvy, Ikony saleziánskej chudoby, Niektoré smernice pre dnešné časy + Don Giovanni Mazzali, Generálny ekonóm: Niektoré operačné smernice o praktizovaní chudoby, NIEKTORÉ INFORMÁCIE O ADMINISTRÁCII, OSOBNÉ SVEDECTVO CHUDOBY, …

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

ACG 368 Svätosť a mučeníctvo na úsvite tretieho tisícročia

Juan Vecchi 08.06.2011 komentáre

Blahorečenie, ktoré nás takmer prekvapilo – Svätosť a mučeníctvo vo Svätom roku – Martyrológium XX. storočia – Svätosť a mučeníctvo v Saleziánskej rodine – Martyrológium Saleziánskej rodiny – Don Jozef Kowalski – Saleziánska cesta rastu – Pastoračná…

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

ACG 369 Zmieril nás so sebou a zveril nám službu zmierenia

Juan Vecchi 08.06.2011 komentáre

1. Milosť a milosrdenstvo obklopujú náš život – „Skrze Krista” – Nezištná láska a saleziánska prax. 2. Láska vedie k súdu – Milosrdný a spravodlivý Boh – Zmysel pre hriech – Výchova svedomia – Súd a saleziánsky život. 3. Obrátenie a nový život v…

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

ACG 370 Komunikácia v saleziánskom poslaní

Juan Vecchi 08.06.2011 komentáre

1.Dajme sa viesť –… Cirkvou –… a charizmou – Medziosobná komunikácia. – Spoločenská komunikácia. 2.„Dávať hluchým sluch a nemým reč“. – Meniť zmýšľanie. – Podmienky pre komunikovanie. – Momentálna potreba: kvalifikovať sa. – Komunitná kompetencia. 3…

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

ACG 379 DRAHÍ SALEZIÁNI, BUĎTE SVÄTÍ!

List hlavného predstaveného z októbra 2002 má túto štruktúru: Súhrn šťastných okolností Svätosť, trvalé dedičstvo našej saleziánskej rodiny Svätosť – ponuka saleziánskej výchovy Svätosť prekvitá v komunite

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

ACG 382 TY SI MÔJ PÁN. PRE MŇA NIET ŠŤASTIA BEZ TEBA.

List hlavného predstaveného z júna 2003 má túto štruktúru: „Vzdávam vďaky svojmu Bohu za vás všetkých“ (Rim 1, 8) „Sľúbil som Bohu, že až do posledného dychu…“ (MB XVIII, 258) Súčasné ťažkosti zasväteného života Vonkajšia kríza Vnútorná kríza …

stiahnúť: PDF RTF Viac info...
« 1 2 3 4 6 9 11