Dôverné pripomienky direktorom

V roku 1863 don Bosco otvára prvý dom mimo Turína. V Mirabelle prevzal vedenie malého seminára a ako predstaveného tam posiela dona Ruu. Napíše mu list, ktorý sa zakrátko stane oveľa viac ako privátnym dokumentom a sám don Bosco ho viackrát prepracuje aby ho tak ponúkol svojim prvým spolupracovníkom, ktorí majú účasť na jeho poslaní. Don Bosko má pri tvorbe listu pred očami svojich direktorov, a preto bez rozpakov vyjadrí svoje najhlbšie ideály výchovy: najvyššou hodnotou je spása svojej duše i duše iných, úprimná bratská láska tak medzi saleziánmi ako i medzi mladými, presné plnenie si svojich povinností, odstránenie príležitostí ku konaniu zla. Text bol viackrát prepracovaný a doplnený. Jeho finálna verzia pochádza z roku 1886.


comments powered by Disqus