ACG 410 SPIRITUALITA A POSLANIE - Učeníci a apoštoli Zmŕtvychvstalého

List hlavného predstaveného z apríla 2011 má takúto štruktúru: 1. VEĽKONOČNÝ PÔVOD POSLANIA; 2. EXISTENCIÁLNY DYNAMIZMUS POSLANIA; 3. SPÔSOB USKUTOČŇOVANIA POSLANIA; 4. HLBOKÁ MYSTIKA POSLANIA;ZÁVER


comments powered by Disqus