Dominik Sávio

pôvodný názov: "Životopis mladíka Dominika Savia, chovanca Oratória sv. Františka Saleského" Text tejto edície životopisu Dominika Savia je textom poslednej edície vydanej samým donom Boscom. Ide o 5. vydanie (Životopis mladíka Dominika Savia, chovanca Oratória sv. Františka Saleského s dodatkom o milostiach získaných na jeho príhovor, vydané kňazom Jánom Boscom. 5. vydanie. Turín: Saleziánska tlačiareň a kníhkupectvo,1878. 158 s.), Ide o životopis najznámejšieho chlapca z oratória dona Bosca z pera samého Jána Bosca.


comments powered by Disqus