Shrnující poznámky „Duchovních dějin“ kněze Jana Boska

Shrnující poznámky „Duchovních dějin“ kněze Jana Boska. Tyto poznámky k „Duchovním dějinám kněze Jana Boska“ nechtějí být nějakým způsobem životopisem piemontského světce. Prohlédnutí obrovského množství pramenů a dokumentů, které je možné objevit, vyžaduje však i jinou snahu


comments powered by Disqus