List z Ríma

List o uplatňovaní preventívneho systému v oratóriu na Valdoku, ktorý napísal don Bosco svojím saleziánom 4 roky pred svojou smrťou. Rozpráva v ňom o svojom sne v ktorom porovnáva atmosféru oratória s atmosférou v jeho začiatkoch.


comments powered by Disqus