Kronistória

Kronistóriou rozumieme jednoduchý výklad historických faktov formou rozprávania. Myšlienka napísať Kronistóriu inštitútu vznikla na prvej Generálnej kapitule FMA v roku 1884. Prvé tri zväzky zachytávajú obdobie od detstva dona Bosca po smrť matky Mazzarellovej v roku 1881. Ďalšie dva pokračujú v rozprávaní do marca 1888, do obdobia krátko po smrti dona Bosca. Prvý zväzok sa týka prípravy vzniku Inštitútu FMA až po jeho reálne založenie v auguste v roku 1872.


comments powered by Disqus