Seminár Európa – misijné územie

Európsky seminár saleziánskych provincií. Dokument obsahuje štyri texty: List hlavného predstaveného informujúci o seminári, úvodnú prednášku hlavného predstaveného, záverečný dokument seminára a homíliu dona Chaveza pri záverečnom slávení Eucharistie


comments powered by Disqus