Ako trestal sväty

V roku 1949 preložili toto dielko o trestoch z pera francúzskeho saleziána (1991-1955) mladí saleziáni, asistenti v Šaštíne-Strážach. Autor sa v ňom pokúša zachytiť originalitu preventívneho systému a využíva na to najmä hľadisko trestov. V angličtine má dielo názov: A Saint’s Pedagogy and How a Saint Punished Children


comments powered by Disqus