Po stopách jedného sna

Kniha má za cieľ priblížiť jednotlivé miesta spojené so životom dona Bosca. Môže poslúžiť ako manuál pútnika.


comments powered by Disqus