ACG 384 A za koho ma pokladáte vy?“ (Mk 8, 28) Kontemplovať Krista očami dona Bosca

List hlavného predstaveného z decembra 2003 má túto štruktúru: Kontemplovať Ježiša Krista očami saleziána Ježiš Kristus v živote dona Bosca Ježiš Kristus ako „Otcov Apoštol a Dobrý Pastier“ Ježiš Kristus – „naše Živé Pravidlo“ NIEKOĽKO KRITÉRIÍ PRE SCRUTINIUM PAUPERTATIS


comments powered by Disqus