Stanovy a pravidla SDB (spisy)

Saleziánske Stanovy, nový preklad z roku 2009.


comments powered by Disqus