Stanovy a pravidla SDB (stanovy)

Saleziánske Stanovy, nový preklad z roku 2009.


comments powered by Disqus