Giovanni Bosco

31.01.2013 komentáre

Úvod do Plánu pravidiel mužského Oratória sv. Františka Saleského v mestskej štvrti Valdocco

Giovanni Bosco 03.03.2010

Tento rukopis nekompletne publikoval don Lemoyne v Životopisných pamätiach. Okrem tejto čiastkovej publikácie nikdy nebol zverejnený i keď jeho časti a slúžili ako podklad pre „Pamäti oratória“ Odborníci na štúdium dona Bosca a preventívneho…

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

Dôverné pripomienky direktorom

Giovanni Bosco 03.03.2010

V roku 1863 don Bosco otvára prvý dom mimo Turína. V Mirabelle prevzal vedenie malého seminára a ako predstaveného tam posiela dona Ruu. Napíše mu list, ktorý sa zakrátko stane oveľa viac ako privátnym dokumentom a sám don Bosco ho viackrát…

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

Obežník o trestoch

Giovanni Bosco 03.03.2010

Čo sa týka autora, väčšina historikov sa prikláňa k neznámemu redaktorovi, ktorý pravdepodobne z poverenia dona Bosca vypracoval tento Obežník o trestoch. Don Bosco ho neskôr schválil a prijal za svoj, napriek tomu však nikdy tento obežník neposlal…

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

List z Ríma

Giovanni Bosco 16.02.2011

List o uplatňovaní preventívneho systému v oratóriu na Valdoku, ktorý napísal don Bosco svojím saleziánom 4 roky pred svojou smrťou. Rozpráva v ňom o svojom sne v ktorom porovnáva atmosféru oratória s atmosférou v jeho začiatkoch.

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

Pamäti Oratória

Giovanni Bosco 16.02.2011

Knižne vyšlo pod titulom: "Spomienky kňaza Jána Bosca" Autobiografické dielo o počiatkoch oratória a súčasne úžasná studnica poznania o donovi Boscovi. Svätec spomína a interpretuje udaosti svojho života, odhaľuje červenú niť svojho povolania.

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

Pastierik z Álp

Giovanni Bosco 19.10.2011

Životopis Francesca Besucca. Ide o posledný z trilógie životopisov chlapcov, z Oratória na Valdoku. Najmenej známy, ale preto ešte nie menej hodnotný. Don Bosco prináša príbeh chlapca, ktorý sa v jednoduchosti stal príkladom pre mnohých. Táto…

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

Život Dominika Sávia

Giovanni Bosco 09.11.2011

Kuriózny preklad don Boscovho životopisu sv. Dominika Sávia z roku 1910. Viac ako pre priame pastoračné použitie ide o knihu, ktorá zaujme dobovým prekladom. Skutočnosťou zostáva, že ide o priamy preklad z originálu, ktorý napísal don Bosco. Keďže…

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

Historické náčrty ohľadom Oratória sv. Františka Saleského

Giovanni Bosco 28.01.2013

Aj tento rukopisný dokument dona Bosca bol sčasti uverejnený v niektorých dielach o donovi Boscovi alebo im slúžil ako podklad. Využil ho takto i don Lemoyne v Životopisných pamätiach. Je svedectvom o tom, akými formami sa don Bosco snažil pomôcť…

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

Pravidlá Kongregácie sv. Františka Saleského

Giovanni Bosco 05.03.2013

Tento krátky dokument nám približuje dona Boska v jeho rehoľnom a zakladateľskom aspekte. Už to nie je iba kňaz diecézy, ktorý sa celým srdcom venuje chudobným mladým v oratóriách. Začína sa javiť ako múdry duchovný vodca a zakladateľ „širokého…

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

Dominik Sávio

Giovanni Bosco 10.10.2013

pôvodný názov: "Životopis mladíka Dominika Savia, chovanca Oratória sv. Františka Saleského" Text tejto edície životopisu Dominika Savia je textom poslednej edície vydanej samým donom Boscom. Ide o 5. vydanie (Životopis mladíka Dominika Savia,…

stiahnúť: PDF Viac info...
comments powered by Disqus