ACG 396 Totožnosť farnosti zverenej saleziánom

Saleziánska farnosť vo vývoji saleziánskej pastorácie, v hlbokej transformácii, ako prejav „oratoriánskeho kritéria dona Bosca“, ako spoločenstvo, stredisko evanjelizácie a výchovy k viere, s prednostnou voľbou mladých , operatívne prvky


comments powered by Disqus