ACG 379 DRAHÍ SALEZIÁNI, BUĎTE SVÄTÍ!

List hlavného predstaveného z októbra 2002 má túto štruktúru: Súhrn šťastných okolností Svätosť, trvalé dedičstvo našej saleziánskej rodiny Svätosť – ponuka saleziánskej výchovy Svätosť prekvitá v komunite


comments powered by Disqus