Heslo na rok 2013: Prostredníctvom pedagogiky dobroty ponúkame mladým – ako don Bosco vychovávateľ –

Cieľom Hesla 2013 je prehĺbiť poznanie výchovnej ponuky dona Bosca. Chce nás priblížiť k donovi Boscovi vychovávateľovi. Štruktúra dokumentu: ZNOVU OBJAVIŤ PREVENTÍVNY SYSTÉM 1. Opäť klásť dôraz na zásadu „statočný občan – dobrý kresťan“. 2. Vrátiť sa k mladým s väčšou odbornosťou. 3. Výchova srdca.


comments powered by Disqus