Duchovný profil don Michala Ruu zo svedectiev pri procese blahorečenia

Príspevok don Alda Girauda na kongrese o don Ruovi v januári 2011 v Ríme.


comments powered by Disqus