Obežník o trestoch

Čo sa týka autora, väčšina historikov sa prikláňa k neznámemu redaktorovi, ktorý pravdepodobne z poverenia dona Bosca vypracoval tento Obežník o trestoch. Don Bosco ho neskôr schválil a prijal za svoj, napriek tomu však nikdy tento obežník neposlal do saleziánskych domov. Tento fakt vysvetľujú rôzne teórie. Braido píše: „Napriek zhode s myslením dona Bosca (tento list) dal veľkú dôležitosť a systematickosť téme, ktorá v pedagogike láskavosti mala zostať marginálna“.


comments powered by Disqus