Poď za mnou

Tieto konferencie o teológii rehoľného života povedal roku 1967 na Školení o pokoncilovom aggiornamente Joseph Aubry SDB, profesor teologického študentátu v La Mulatiere (Fra). V malej úprave ich teraz predkladáme všetkým, »ktorí si zaumienili žiť podľa evanjeliových rád a tak slobodnejšie ísť za Kristom a vernejšie ho nasledovať« (PC 1 B). Touto knižkou chceme otvoriť okno do nového pokoncilového života. Sme istí, ie ju všetci vďačne prijmú a že im pomôže pochopiť rehoľný život a poslúži im pri jeho obnove, ako si to žiada Koncil.


comments powered by Disqus