S donom Boscom a s mladými

Konferencia hlavného predstaveného a saleziánskej rodine pri príležitosti vyvrcholenia osláv 150 výročia založenia našej Saleziánskej spoločnosti. V druhej časti dokuemntu je priložený rozhovor Magdiho Cristiana Allama s Don Pascualom Chávezom Villanuevompri tejto príležitosti.


comments powered by Disqus