ACG 391 Choďte a hlásajte: Priblížilo sa nebeské kráľovstvo.“

List hlavného predstaveného zo septembra 2005 má túto štruktúru: Predstavenie regiónu Južný cíp Ameriky Súčasná kultúrna, sociálna a náboženská situácia Počiatky saleziánskeho diela Prítomnosť


comments powered by Disqus