ACG 394 DA MIHI ANIMAS, COETERA TOLLE, Identita charizmy a apoštolské nadšenie

List hlavného predstaveného z júna 2006 má túto štruktúru: Zvolanie 26. generálnej kapituly Kontext 26. generálnej kapituly Téma 26. generálnej kapituly Modlitba za 26. generálnu kapitulu – modlitba k donovi Boscovi


comments powered by Disqus