ACG 411 Inkulturácia saleziánskej charizmy

List hlavného predstaveného z augusta 2011 má nasledujúcu štruktúru: 1. „Zákon každej evanjelizácie“ 2. Zmena kultúrnych paradigiem 3. Prvotná Cirkev – vzor a norma inkulturovanej evanjelizácie 4. S pohľadom upretým na dona Bosca


comments powered by Disqus