Historické náčrty ohľadom Oratória sv. Františka Saleského

Aj tento rukopisný dokument dona Bosca bol sčasti uverejnený v niektorých dielach o donovi Boscovi alebo im slúžil ako podklad. Využil ho takto i don Lemoyne v Životopisných pamätiach. Je svedectvom o tom, akými formami sa don Bosco snažil pomôcť tým najchudobnejším chlapcom. Zaujímavé je, že v tomto dokumente „oratóriá nie sú ešte predstavené ako «saleziánske» dielo charakterizované svojimi cieľmi a štruktúrami, ale ako inštitúcia pre mladých riadená cirkevnými a laickými osobami,(medzi nimi aj samotný don Bosco), doprevádzaná podporou, ale i nezáujmom rôznych verejných alebo privátnych inštitúcií“. Tento spis pravdepodobne nebol určený vlastným spolupracovníkom. Zdá sa, že bol určený «ab extra», t.j. dobrodincom, miestnym autoritám, cirkevným autoritám a pod. V období, keď oratórium muselo trpieť kontroly a prehliadky, mal slúžiť ako istý druh apológie.


comments powered by Disqus