Stanovy a pravidla SDB (index a obsah)

Saleziánske Stanovy, nový preklad z roku 2009.


comments powered by Disqus