Cesta do rodiny ASC

Úsek formácie ASC - ako sa stať saleziánom spolupracovníkom. Postupnosť jednotlivých období prípravy.


comments powered by Disqus