Miroslav Milták

07.01.2013 komentáre

Šimon Srugi

Miroslav Milták 24.10.2011

Krátka prezentácia o živote ctihodného Šimona Srugiho (1877–1943), saleziána koadjútora zo Svätej Zeme.

stiahnúť: PPT Viac info...

Andrej Beltrami

Miroslav Milták 24.10.2011

Krátka prezentácia o živote ctihodného Andrea Beltramiho, talianského saleziána, ktorý vo svojom živote rozvinul najmä aspekt zástupného utrpenia bola vytvorená pre potreby vyučovania v noviciáte.

stiahnúť: PPT Viac info...
comments powered by Disqus