Šimon Srugi

Krátka prezentácia o živote ctihodného Šimona Srugiho (1877–1943), saleziána koadjútora zo Svätej Zeme.


comments powered by Disqus