Vývoj stavebných prác oratória na Valdoccu

Prezentácia s kresbami saleziána Severána Fabrisa, v ktorej sa prezentuje postupný rozvoj stavebných prác v materskom dome saleziánov, v turínskom Valdoku. Ide o študijnú pomôcku, ktorú na svojich hodinách používa don Aldo Giraudo. Profesor Saleziánskej Pápežskej univerzity v Ríme.


comments powered by Disqus