Naposledy pridané

Poď za mnou

Tieto konferencie o teológii rehoľného života povedal roku 1967 na Školení o…

Zobraziť

Saleziánska pastorácia mládeže

Máme pred sebou bohatý súhrnný pohľad na saleziánske pastoračné dedič tvo,…

Zobraziť

Dominik Sávio

pôvodný názov: "Životopis mladíka Dominika Savia, chovanca Oratória sv. Františka…

Zobraziť

Pravidlá Kongregácie sv. Františka Saleského

Tento krátky dokument nám približuje dona Boska v jeho rehoľnom a zakladateľskom…

Zobraziť

Saleziánske e-knihy

Pri príležitosti nedávno skončeného roku vďačnosti za 15O rokov saleziánskej Spoločnosti (Saleziáni dona Bosca) sa v slovenskej saleziánskej rodine začalo uvažovať o spôsobe ako pomôcť lepšie spoznať korene saleziánskej spirituality. Rozhodli sme sa pre tento projekt elektronickej knižnice, v rámci ktorého chceme postupne na adrese knihy.saleziani.sk zhromažďovať a zverejňovať v elektronickej forme knihy saleziánskeho magistéria a štúdie a knihy o(d) saleziánskych svätých. Ide nám nielen o už známe a vydané texty, ale spustili sme aj preklady nových kníh a pôvodných dokumentov, ktoré asi tak skoro v tlačovej podobe v slovenčine vydané nebudú. Do projektu chceme zapojiť aj širšiu saleziánsku rodinu a preto máme nádej, že na tejto stránke budú mesačne pribúdať nové texty.


Objavuj

Prezri si knihy podľa tagov

made in Italy

▣ Úvod do Plánu pravidiel mužského Oratória sv. Františka Saleského v mestskej štvrti Valdocco, ▣ Dôverné pripomienky direktorom, ▣ Vývoj stavebných prác oratória na Valdoccu, ▣ Don Bosco vo fotografii, ▣ Pripomienky novokňazom, ▣ List kňazom pri 3. výročí vysviacky, ▣ List č. 172, ▣ List č. 112, ▣ List č . 162, ▣ List č. 163, ▣ List č. 177, ▣ List č. 178, ▣ List č. 198, ▣ List č. 206, ▣ List č. 235, ▣ List č. 251, ▣ Don Boscova laická ruka - Saleziánsky koadjútor, ▣ Ako trestal sväty, ▣ Shrnující poznámky „Duchovních dějin“ kněze Jana Boska, ▣ Medzinárodný kongres saleziánov spolupracovníkov, ▣ Povolania, vojaci, sviatočné oratória, ▣ Začiatok procesu blahorečenia dona Bosca, ▣ Správa zo 6. GK, ▣ Prvá návšteva pápeža, ▣ Sny dona Bosca, ▣ Duchovný profil don Michala Ruu zo svedectiev pri procese blahorečenia, ▣ List z Ríma, ▣ Saleziánsky duch, ▣ Pamäti Oratória, ▣ Pastierik z Álp, ▣ Rendikonto, poslušnosť, ▣ S donom Boscom a s mladými, ▣ ACG 366 Láska bez hraníc k Bohu a k mladým (1), ▣ ACG 390 S odvahou dona Bosca k novým obzorom spoločenskej komunikácie, ▣ ACG 396 Totožnosť farnosti zverenej saleziánom, ▣ ACG 398 Sláviť Eucharistiu a stávať sa Eucharistiou, ▣ Omladiť tvár Cirkvi, ktorá je Matkou našej viery, ▣ Seminár Európa – misijné územie, ▣ ACG 397 „VY JSTE SŮL ZEMĚ … VY JSTE SVĚTLO SVĚTA…“, ▣ Konferencie o saleziánskom duchu, ▣ Mária Dominika Mazzarellová a jej miesta, ▣ Život Dominika Sávia, ▣ Kronistória, ▣ PANNA MÁRIA OBNOVUJE DON BOSCOVU SALEZIÁNSKU RODINU, ▣ Historická a výchovno-duchovná dôležitosť diela Memorie dell’Oratorio – Spomienky Jána Bosca, ▣ Historické náčrty ohľadom Oratória sv. Františka Saleského, ▣ Heslo na rok 2013: Prostredníctvom pedagogiky dobroty ponúkame mladým – ako don Bosco vychovávateľ –, ▣ Pravidlá Kongregácie sv. Františka Saleského, ▣ Dominik Sávio

skryť

listy

▣ List kňazom pri 3. výročí vysviacky, ▣ List č. 172, ▣ List č. 112, ▣ List č . 162, ▣ List č. 163, ▣ List č. 177, ▣ List č. 178, ▣ List č. 198, ▣ List č. 206, ▣ List č. 235, ▣ List č. 251, ▣ ACG 405 - “Nástupca dona Bosca: syn, učeník, apoštol.” ĽUDSKÝ A DUCHOVNÝ PROFIL BLAHOSLAVENÉHO MICHALA RUU , ▣ Dopisy F. Saleského I., ▣ Dopisy F. Saleského II., ▣ ACG 404 - POVOLAL K SEBE TÝCH, KTORÝCH SÁM CHCEL, A ONI PRIŠLI K NEMU, ▣ Medzinárodný kongres saleziánov spolupracovníkov, ▣ Povolania, vojaci, sviatočné oratória, ▣ Začiatok procesu blahorečenia dona Bosca, ▣ Správa zo 6. GK, ▣ Prvá návšteva pápeža, ▣ List z Ríma, ▣ ACG 407 Saleziánska pastorácia mládeže, ▣ ACG 408 Sme povolaní byť navždy zjednotení s Ježišom, aby sme mali život, ▣ ACG 379 DRAHÍ SALEZIÁNI, BUĎTE SVÄTÍ!, ▣ ACG 382 TY SI MÔJ PÁN. PRE MŇA NIET ŠŤASTIA BEZ TEBA., ▣ ACG 384 A za koho ma pokladáte vy?“ (Mk 8, 28) Kontemplovať Krista očami dona Bosca, ▣ ACG 391 Choďte a hlásajte: Priblížilo sa nebeské kráľovstvo.“, ▣ ACG 393 Vy, čo hľadáte Pána: pozrite na skalu, z ktorej ste vytesaní., ▣ ACG 394 DA MIHI ANIMAS, COETERA TOLLE, Identita charizmy a apoštolské nadšenie, ▣ ACG 395 Očakávali sme ťa, toľko sme ťa očakávali, a konečne si tu, si medzi nami a už nám neujdeš (MB XVIII,72), ▣ Rendikonto, poslušnosť, ▣ ACG 366 Láska bez hraníc k Bohu a k mladým (1), ▣ ACG 390 S odvahou dona Bosca k novým obzorom spoločenskej komunikácie, ▣ ACG 396 Totožnosť farnosti zverenej saleziánom, ▣ ACG 398 Sláviť Eucharistiu a stávať sa Eucharistiou, ▣ Omladiť tvár Cirkvi, ktorá je Matkou našej viery, ▣ ACG 397 „VY JSTE SŮL ZEMĚ … VY JSTE SVĚTLO SVĚTA…“, ▣ ACG 402 Projekt animácie a riadenia hlavného predstaveného a jeho rady na šesťročie 2008 – 2014, ▣ ACG 361 „Pre vás študujem…” (S 14), ▣ ACG 362 „Zdvihnite oči a pozrite sa na polia, že sú už biele na žatvu.“, ▣ ACG 363 Saleziánska komunita - oživujúce jadro, ▣ ACG 367 Poslaní ohlasovať chudobným radostné posolstvo, ▣ ACG 368 Svätosť a mučeníctvo na úsvite tretieho tisícročia, ▣ ACG 369 Zmieril nás so sebou a zveril nám službu zmierenia, ▣ ACG 370 Komunikácia v saleziánskom poslaní, ▣ ACG 410 SPIRITUALITA A POSLANIE - Učeníci a apoštoli Zmŕtvychvstalého, ▣ ACG 411 Inkulturácia saleziánskej charizmy, ▣ PANNA MÁRIA OBNOVUJE DON BOSCOVU SALEZIÁNSKU RODINU, ▣ Heslo na rok 2013: Prostredníctvom pedagogiky dobroty ponúkame mladým – ako don Bosco vychovávateľ –, ▣ ACG 414 MÁRIA, NEPOŠKVRNENÁ POMOCNICA, Matka a Učiteľka dona Bosca, ▣ Listy mame.

skryť

Taliansko

skryť

saleziánom

▣ Úvod do Plánu pravidiel mužského Oratória sv. Františka Saleského v mestskej štvrti Valdocco, ▣ Dôverné pripomienky direktorom, ▣ List kňazom pri 3. výročí vysviacky, ▣ List č . 162, ▣ List č. 163, ▣ List č. 177, ▣ List č. 178, ▣ List č. 198, ▣ List č. 206, ▣ List č. 235, ▣ List č. 251, ▣ Don Boscova laická ruka - Saleziánsky koadjútor, ▣ Ako trestal sväty, ▣ ACG 405 - “Nástupca dona Bosca: syn, učeník, apoštol.” ĽUDSKÝ A DUCHOVNÝ PROFIL BLAHOSLAVENÉHO MICHALA RUU , ▣ ACG 404 - POVOLAL K SEBE TÝCH, KTORÝCH SÁM CHCEL, A ONI PRIŠLI K NEMU, ▣ Správa zo 6. GK, ▣ Prvá návšteva pápeža, ▣ List z Ríma, ▣ Saleziánsky duch, ▣ Pamäti Oratória, ▣ Heslo na rok 2011: Poďte a uvidíte., ▣ ACG 408 Sme povolaní byť navždy zjednotení s Ježišom, aby sme mali život, ▣ ACG 379 DRAHÍ SALEZIÁNI, BUĎTE SVÄTÍ!, ▣ ACG 382 TY SI MÔJ PÁN. PRE MŇA NIET ŠŤASTIA BEZ TEBA., ▣ ACG 384 A za koho ma pokladáte vy?“ (Mk 8, 28) Kontemplovať Krista očami dona Bosca, ▣ ACG 391 Choďte a hlásajte: Priblížilo sa nebeské kráľovstvo.“, ▣ ACG 393 Vy, čo hľadáte Pána: pozrite na skalu, z ktorej ste vytesaní., ▣ ACG 394 DA MIHI ANIMAS, COETERA TOLLE, Identita charizmy a apoštolské nadšenie, ▣ ACG 395 Očakávali sme ťa, toľko sme ťa očakávali, a konečne si tu, si medzi nami a už nám neujdeš (MB XVIII,72), ▣ Rendikonto, poslušnosť, ▣ On a my, ▣ Strena na rok 1981 - o don Boscovom duchu, ▣ S donom Boscom a s mladými, ▣ ACG 366 Láska bez hraníc k Bohu a k mladým (1), ▣ ACG 390 S odvahou dona Bosca k novým obzorom spoločenskej komunikácie, ▣ ACG 398 Sláviť Eucharistiu a stávať sa Eucharistiou, ▣ Omladiť tvár Cirkvi, ktorá je Matkou našej viery, ▣ Seminár Európa – misijné územie, ▣ Projekt Európa, ▣ Saleziánska pastorícia mládeže, ▣ Charta spoločenstva saleziánskej rodiny, ▣ ACG 397 „VY JSTE SŮL ZEMĚ … VY JSTE SVĚTLO SVĚTA…“, ▣ ACG 402 Projekt animácie a riadenia hlavného predstaveného a jeho rady na šesťročie 2008 – 2014, ▣ ACG 361 „Pre vás študujem…” (S 14), ▣ ACG 362 „Zdvihnite oči a pozrite sa na polia, že sú už biele na žatvu.“, ▣ ACG 363 Saleziánska komunita - oživujúce jadro, ▣ ACG 367 Poslaní ohlasovať chudobným radostné posolstvo, ▣ ACG 368 Svätosť a mučeníctvo na úsvite tretieho tisícročia, ▣ ACG 369 Zmieril nás so sebou a zveril nám službu zmierenia, ▣ ACG 370 Komunikácia v saleziánskom poslaní, ▣ ACG 410 SPIRITUALITA A POSLANIE - Učeníci a apoštoli Zmŕtvychvstalého, ▣ Konferencie o saleziánskom duchu, ▣ ACG 411 Inkulturácia saleziánskej charizmy, ▣ PANNA MÁRIA OBNOVUJE DON BOSCOVU SALEZIÁNSKU RODINU, ▣ Heslo na rok 2013: Prostredníctvom pedagogiky dobroty ponúkame mladým – ako don Bosco vychovávateľ –

skryť

SDB-magistérium

▣ Stanovy a pravidla SDB (index a obsah), ▣ Stanovy a pravidla SDB (stanovy), ▣ Stanovy a pravidla SDB (pravidlá), ▣ Stanovy a pravidla SDB (spisy), ▣ ACG 405 - “Nástupca dona Bosca: syn, učeník, apoštol.” ĽUDSKÝ A DUCHOVNÝ PROFIL BLAHOSLAVENÉHO MICHALA RUU , ▣ ACG 404 - POVOLAL K SEBE TÝCH, KTORÝCH SÁM CHCEL, A ONI PRIŠLI K NEMU, ▣ Charta poslania saleziánskej rodiny, ▣ ACG 407 Saleziánska pastorácia mládeže, ▣ Heslo na rok 2011: Poďte a uvidíte., ▣ ACG 408 Sme povolaní byť navždy zjednotení s Ježišom, aby sme mali život, ▣ ACG 379 DRAHÍ SALEZIÁNI, BUĎTE SVÄTÍ!, ▣ ACG 382 TY SI MÔJ PÁN. PRE MŇA NIET ŠŤASTIA BEZ TEBA., ▣ ACG 384 A za koho ma pokladáte vy?“ (Mk 8, 28) Kontemplovať Krista očami dona Bosca, ▣ ACG 391 Choďte a hlásajte: Priblížilo sa nebeské kráľovstvo.“, ▣ ACG 393 Vy, čo hľadáte Pána: pozrite na skalu, z ktorej ste vytesaní., ▣ ACG 394 DA MIHI ANIMAS, COETERA TOLLE, Identita charizmy a apoštolské nadšenie, ▣ ACG 395 Očakávali sme ťa, toľko sme ťa očakávali, a konečne si tu, si medzi nami a už nám neujdeš (MB XVIII,72), ▣ Rendikonto, poslušnosť, ▣ S donom Boscom a s mladými, ▣ ACG 366 Láska bez hraníc k Bohu a k mladým (1), ▣ ACG 390 S odvahou dona Bosca k novým obzorom spoločenskej komunikácie, ▣ ACG 396 Totožnosť farnosti zverenej saleziánom, ▣ ACG 398 Sláviť Eucharistiu a stávať sa Eucharistiou, ▣ Projekt Európa, ▣ Saleziánska pastorícia mládeže, ▣ Charta spoločenstva saleziánskej rodiny, ▣ ACG 397 „VY JSTE SŮL ZEMĚ … VY JSTE SVĚTLO SVĚTA…“, ▣ ACG 402 Projekt animácie a riadenia hlavného predstaveného a jeho rady na šesťročie 2008 – 2014, ▣ ACG 361 „Pre vás študujem…” (S 14), ▣ ACG 362 „Zdvihnite oči a pozrite sa na polia, že sú už biele na žatvu.“, ▣ ACG 363 Saleziánska komunita - oživujúce jadro, ▣ ACG 367 Poslaní ohlasovať chudobným radostné posolstvo, ▣ ACG 368 Svätosť a mučeníctvo na úsvite tretieho tisícročia, ▣ ACG 369 Zmieril nás so sebou a zveril nám službu zmierenia, ▣ ACG 370 Komunikácia v saleziánskom poslaní, ▣ ACG 410 SPIRITUALITA A POSLANIE - Učeníci a apoštoli Zmŕtvychvstalého, ▣ ACG 411 Inkulturácia saleziánskej charizmy, ▣ CHARTA CHARIZMATICKEJ IDENTITY saleziánskej rodiny dona Bosca, ▣ PANNA MÁRIA OBNOVUJE DON BOSCOVU SALEZIÁNSKU RODINU, ▣ Heslo na rok 2013: Prostredníctvom pedagogiky dobroty ponúkame mladým – ako don Bosco vychovávateľ –, ▣ Saleziánska pastorácia mládeže

skryť

Chávez

▣ ACG 405 - “Nástupca dona Bosca: syn, učeník, apoštol.” ĽUDSKÝ A DUCHOVNÝ PROFIL BLAHOSLAVENÉHO MICHALA RUU , ▣ ACG 404 - POVOLAL K SEBE TÝCH, KTORÝCH SÁM CHCEL, A ONI PRIŠLI K NEMU, ▣ ACG 407 Saleziánska pastorácia mládeže, ▣ Heslo na rok 2011: Poďte a uvidíte., ▣ ACG 408 Sme povolaní byť navždy zjednotení s Ježišom, aby sme mali život, ▣ ACG 379 DRAHÍ SALEZIÁNI, BUĎTE SVÄTÍ!, ▣ ACG 382 TY SI MÔJ PÁN. PRE MŇA NIET ŠŤASTIA BEZ TEBA., ▣ ACG 384 A za koho ma pokladáte vy?“ (Mk 8, 28) Kontemplovať Krista očami dona Bosca, ▣ ACG 391 Choďte a hlásajte: Priblížilo sa nebeské kráľovstvo.“, ▣ ACG 393 Vy, čo hľadáte Pána: pozrite na skalu, z ktorej ste vytesaní., ▣ ACG 394 DA MIHI ANIMAS, COETERA TOLLE, Identita charizmy a apoštolské nadšenie, ▣ ACG 395 Očakávali sme ťa, toľko sme ťa očakávali, a konečne si tu, si medzi nami a už nám neujdeš (MB XVIII,72), ▣ S donom Boscom a s mladými, ▣ ACG 366 Láska bez hraníc k Bohu a k mladým (1), ▣ ACG 390 S odvahou dona Bosca k novým obzorom spoločenskej komunikácie, ▣ ACG 398 Sláviť Eucharistiu a stávať sa Eucharistiou, ▣ Omladiť tvár Cirkvi, ktorá je Matkou našej viery, ▣ Seminár Európa – misijné územie, ▣ Projekt Európa, ▣ ACG 397 „VY JSTE SŮL ZEMĚ … VY JSTE SVĚTLO SVĚTA…“, ▣ ACG 402 Projekt animácie a riadenia hlavného predstaveného a jeho rady na šesťročie 2008 – 2014, ▣ ACG 410 SPIRITUALITA A POSLANIE - Učeníci a apoštoli Zmŕtvychvstalého, ▣ ACG 411 Inkulturácia saleziánskej charizmy, ▣ CHARTA CHARIZMATICKEJ IDENTITY saleziánskej rodiny dona Bosca, ▣ Heslo na rok 2013: Prostredníctvom pedagogiky dobroty ponúkame mladým – ako don Bosco vychovávateľ –

skryť

misie

skryť

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Andrej, Knaze

Aenean sodales augue ac lacus hendrerit sed rhoncus erat hendrerit. Vivamus vel ultricies elit. Nulla vitae cursus leo. Praesent eleifend sodales felis, in congue purus scelerisque eget.

Ravi, Canonical