Život Dominika Sávia

Kuriózny preklad don Boscovho životopisu sv. Dominika Sávia z roku 1910. Viac ako pre priame pastoračné použitie ide o knihu, ktorá zaujme dobovým prekladom. Skutočnosťou zostáva, že ide o priamy preklad z originálu, ktorý napísal don Bosco. Keďže ani momentálne iný priamy preklad originálu od dona Bosca nie je k dispozícii (sú rozšírené iba preklady z vydaní v modernej taliančine od Teresia Bosca) dávame k dispozícii aj tento archívny exemplár. :-)


comments powered by Disqus