Don Boscova laická ruka - Saleziánsky koadjútor

Don Bosco pracoval na postave saleziána - koadjútora celé štvrťstoročie. Keď budoval kongregáciu, chcel, aby ju tvorili "duchovní" a laici: Teda nie iba kňazi a nie iba laici Toto dielko oboznamuje s touto originálnou postavou, vynájdenou donom Boscom. Hovorí o tom, ako sa od počiatku rozvíjala a ako cez desaťročia dozrievala. A keďže tisíc abstraktných myšlienok nevyváži jeden konkrétny vzor, predkladá toto dielko svoje posolstvo predovšetkým prostredníctvom historických postáv.


comments powered by Disqus