Magistérium SDB

07.01.2013 komentáre

Stanovy a pravidla SDB (index a obsah)

Magistérium SDB 03.03.2010

Saleziánske Stanovy, nový preklad z roku 2009.

stiahnúť: PDF Viac info...

Stanovy a pravidla SDB (stanovy)

Magistérium SDB 03.03.2010

Saleziánske Stanovy, nový preklad z roku 2009.

stiahnúť: PDF Viac info...

Stanovy a pravidla SDB (pravidlá)

Magistérium SDB 03.03.2010

Saleziánske Stanovy, nový preklad z roku 2009.

stiahnúť: PDF Viac info...

Stanovy a pravidla SDB (spisy)

Magistérium SDB 03.03.2010

Saleziánske Stanovy, nový preklad z roku 2009.

stiahnúť: PDF Viac info...

Saleziánska pastorácia mládeže

Magistérium SDB 01.10.2015

Máme pred sebou bohatý súhrnný pohľad na saleziánske pastoračné dedič tvo, osvetľovaný magistériom Cirkvi ako odpoveďou na výzvy dnešnej doby. Je organickou syntézou a empaticky vníma históriu mladých, ktorá na hádza v Kristovi svoj zdroj. Je…

stiahnúť: PDF Viac info...
comments powered by Disqus