ACG 390 S odvahou dona Bosca k novým obzorom spoločenskej komunikácie

Pohľad do histórie, výzvy a smernice pre činnosť + Obežník pre saleziánov o šírení dobrých kníh z 18. 3. 1885


comments powered by Disqus