Projekt Európa

Na obnovenie saleziánskej prítomnosti v Európe, 1.časťVýsledky prieskumu, Vnímanie Projektu Európa , Úlohy na oživenie svedectva a poslania v Európe, Priority, Formy spolupráce na úrovni európskej a svetovej, Zodpovední, koordinácia a overovanie


comments powered by Disqus