ACG 404 - POVOLAL K SEBE TÝCH, KTORÝCH SÁM CHCEL, A ONI PRIŠLI K NEMU

Pri príležitosti 150. výročia založenia saleziánskej kongregácie. Gesto veľkého významu, Zakladateľ don Bosco pre mladých a s mladými, Zasvätení Bohu v mladých, Naše stanovy, cesta vernosti, Don Bosco, zakladateľ „širokého hnutia osôb.


comments powered by Disqus