ACG 407 Saleziánska pastorácia mládeže

List hlavného predstaveného z apríla 2010 má túto štruktúru: 1. VÝVOJ SALEZIÁNSKEJ PASTORÁCIE MLÁDEŽE PO II. VATIKÁNSKOM KONCILE 2. SÚČASNÁ SITUÁCIA 3. SEKTORY SALEZIÁNSKEJ PASTORÁCIE MLÁDEŽE 4. PERSPEKTÍVY SALEZIÁNSKEJ PASTORÁCIE MLÁDEŽE


comments powered by Disqus