Omladiť tvár Cirkvi, ktorá je Matkou našej viery

Heslo na rok 2005: Omladiť Cirkev: dar a úloha, Svedectvo, vzor, ikona, Cirkev, svetlo národov, tajomstvo a sviatosť spásy,Cirkev, solidárna s radosťami a nádejami ľudstva, Pre mladú tvár Cirkvi, Zmysel pre Cirkev u don Bosca a v saleziánskej tradícii, Na spôsob záveru: ako farby dúhy


comments powered by Disqus