Heslo na rok 2011: Poďte a uvidíte.

Evanjelizácia a povolanie sú dva neoddeliteľné prvky, ba čo viac, ak evanjelizácia vzbudzuje povolania, ak podporuje vyzrievanie života podľa evanjelia, ak evanjelizovaných prenikne natoľko, že sa sami stanú učeníkmi a apoštolmi, vtedy sú tieto prvky kritériom jej opravdivosti. Po Hesle 2010 „Pane, chceme vidieť Ježiša“ o naliehavosti evanjelizácie chcem s vážnosťou vyzvať saleziánsku rodinu, aby vnímala naliehavosť, potrebu povolávať. Drahí bratia a sestry, všetci členovia saleziánskej rodiny, preto vás pozývam, aby ste boli pre mladých pravými duchovnými vodcami ako Ján Krstiteľ, ktorý poukázal svojim učeníkom na Ježiša, keď im povedal: „Hľa, Baránok Boží!“


comments powered by Disqus