Projekt apoštolského života ASC

Projekt a pravidlá apoštolského života združenia saleziánov spolupracovníkov (ASC) obnovené a schválené dňa 15. marca 2007 na skúšobné obdobie.


comments powered by Disqus