ACG 402 Projekt animácie a riadenia hlavného predstaveného a jeho rady na šesťročie 2008 – 2014

PRIORITY KONGREGÁCIE NA ŠESŤROČIE 2008 – 2014, 1. NÁVRAT K DONOVI BOSCOVI, ABY SME ZNOVU ZAČALI OD NEHO 2. NALIEHAVOSŤ EVANJELIZÁCIE A NEVYHNUTNOSŤ POVOLÁVAŤ 3. JEDNODUCHOSŤ ŽIVOTA A NOVÉ HORIZONTY


comments powered by Disqus