ACG 366 Láska bez hraníc k Bohu a k mladým (1)

List hlavného predstaveného z januára 1999 má túto štruktúru: 1. Čistota pre Kráľovstvo. (To, čo sme sľúbili; Kultúrne ovzdušie; Inšpirujúca istota: láska, ktorá ohlasuje Vzkrieseného a očakáva ho.) 2. Čistota a saleziánska charizma. (V brázde tradície; V službe výchovnej lásky; Znak úplného darovania sa; „Akoby postulát výchovy“; Obohacujúce dopĺňanie.) 3. Cesta k zrelosti. (Nepredvídaná okolnosť, ktorá vyzýva a interpeluje; Cesta, ktorou kráčať; Rozlišovanie povolaní a počiatočná formácia; Úloha komunity.) Záver: sila proroctva.


comments powered by Disqus